Wednesday, 30/11/2022 - 05:12|
Trường Tiểu học Dương Tự Minh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Ảnh Lễ kết nạp Đảng viên