Monday, 16/05/2022 - 13:06|
Trường Tiểu học Dương Tự Minh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Ảnh Lễ kết nạp Đảng viên