Wednesday, 30/11/2022 - 03:40|
Trường Tiểu học Dương Tự Minh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Ảnh kỷ niệm 20/10