Thứ hai, 16/05/2022 - 11:44|
Trường Tiểu học Dương Tự Minh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Ảnh kỷ niệm 20/10